Helal Gıda Politikası

HELAL GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Beşan Nişasta; doğal mısır nişastası, mısır özü, mısır gluten yemi, mısır gluteni, glikoz şurubu, fruktoz şurubu, maltodekstrin şurubu ürünlerinin üretim faaliyetlerini yürüttüğü tesisde ve üretimini yaptığı ürünlerle ilgili aşağıda ayrıntıları bulunan maddelere uyacağını taahhüt eder.

 

Beşan Nişasta;

 • Ürünlerin üretimini yaparken yasal mevzuata uyacağını;
 • Üretim esnasında kullandığı makina ve ekipmanın helal olmayan herhangi bir içerik içermediğini;
 • Hammadde olarak kullandığı ürünlerde zehirli ya da insan sağlığına zararlı herhangi bir ürün olmadığını;
 • Üretiği ürünlerde ve üretimde kullandığı hammaddelerde Helal olmayan içerik ihtiva eden gıda katkı maddeleri kullanmayacağını;
 • Paketlemede kullandığı ambalaj malzemelerinin sadece Helal hammaddelerden üretildiğini ve gıda ile temasa uygun hammaddeler olduğunu;
 • Ürünlerini alkol ve alkollü ürünler ile işleme tabi tutmaz ve ürünlerin alkol içermediğini ve tesiste alkol tüketilmediğini;
 • Kuruluşundan bugüne kadar helal olmayan içerikte herhangi bir ürün üretilmemiştir. Ve bundan sonrası için de helal olmayan ürünleri üretmeyeceğini;
 • Hammaddelerin ve son ürünlerin sevki sırasında sadece helal içerikli gıdalar için kullanılan ürünler olduğunu;
 • Helal gıdaların hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması ve depolanması uluslararası standartlarda verilen hijyen ve sanitasyon gerekliliklerine uygun şekilde yaptığını;
 • Hijyen, sanitasyon ve gıda güvenliği  gibi helal gıda hazırlığının ön gereksinimlerini uluslararası standartlar ve yasal şartlara uygun olarak kurduğunu ve sürdürdüğünü;
 • Hijyen-sanitasyon ve üretim için kullanılan kimyasal yardımcı madde/malzemelerin helal gıda sektöründe kullanıma uygun olduğunu;
 • Gıda güvenliği ve helal gıda standartları doğrultusunda yasal şartlara uygun bir yönetim sistemi kurduğunu, dokumante ettiğini, sürekli iyileşirmesinin sağlandığını ve ilgili kayıtların uygun şekilde tutulduğunu;

taahhüt eder.