Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Beşan Nişasta A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz Doğal Mısır Nişastası, Glikoz, Maltoz ve Fruktoz, Yan Ürünler (Mısır özü, Mısır gluteni, Mısır Kepeği), sektöründe müşteri güven ve memnuniyetini sağlamak için belirlenmiş olan tüm ulusal ve uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartlarına,

mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı uygun üretim yapmayı,


Tüm ilgili taraflara yapılan beyanların yasal ve doğru olmasını sağlamayı,


Hammaddeden ürün sevkiyatına kadar olan tüm proses aşamalarında hijyen ve sanitasyon kurallarına uyacak şekilde gıda üretiminin her kademesindeki çalışanımızı, entegre yönetim sisteminden sorumlu tutmayı,

gıda güvenliği ve kalite kültürünün sürekli iyileştirilmesi için eğitim ve farkındalık faaliyetlerinde bulunmayı,

çalışanlara benimsetmeyi ve uygulatmayı,


Hammadde girişinden mamül ürüne kadar olan proseslerde,

insan sağlığını tehdit edebilecek tehlikeleri ortadan kaldıracak sürdürülebilir bir sistem kurmayı,

ürün güvenliğini sağlayarak yüksek kalitede ürünler üretmeyi,

sürdürmeyi ve ölçülebilir hedeflerle belirli periyotlarda gözden geçirmeyi,


Tedarikçilerimizle, tüketicimizle ve çalışanlarımızla şeffaf ve yakın iletişim içinde olmayı,


İç ve dış iletişim dahil gerekli olan tüm kaynakları sağlayarak mevcut yönetim sistemlerini sürekli iyileştireceğimizi, taahhüt ederiz.


Yönetim Kurulu